Ook Bernhard ten Brink en Matthieu Baumel over de finish!

maandag, 20 januari 2014

Ook Bernhard ten Brink en Matthieu Baumel over de finish!

Bernhard ten Brinke en Matthieu Baumel, kwamen in de zwaarste rally ter wereld als 28e over de finish!