Sponsorverzoek

Sponsoring gebeurt bij Eurol op basis van een wederzijds belang. Dit betekent dat wij uw evenement, team of organisatie mogelijk kunnen steunen in de vorm van producten, gebruik van onze faciliteiten, inzet van onze mensen of een financiële bijdrage.

Wij verwachten een duidelijke tegenprestatie. Dat kan in de vorm van verkoop, promotie, toegangskaarten of free publicity. Wanneer uw tegenprestatie meerdere componenten bevat maakt dat uw aanvraag kansrijker. Verder hechten we waarde aan dat uw sponsoring aansluit bij de doelstellingen, kernwaarden en positionering van Eurol.

Om uw aanvraag te beoordelen moet u gebruik maken van het sponsoraanvraagformulier. Wij vragen u om de onderstaande criteria in ogenschouw te houden en het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij geven u binnen 12 werkdagen bericht over de uitkomst van uw verzoek. De toe- of afwijzing wordt u per mail meegedeeld. Navraag over totstandkoming van dit besluit is niet mogelijk.

LET OP:
in verband met de start van het nieuwe seizoen worden sponsorverzoeken van (sport)teams & (sport)organisaties voor het jaar 2018 niet meer in behandeling genomen
. 

Criteria

  1. De aanvraag moet op tijd (bij evenementen binnen drie maanden) worden ingediend, zodat er voldoende tijd is om de sponsoring succesvol te kunnen invullen.
  2. De organisatie moet professioneel, betrouwbaar en van onbesproken gedrag zijn.
  3. Eurol vraagt branche-exclusiviteit als sponsor. Dit betekent dat binnen de sponsoring geen andere smeermiddelenfabrikanten betrokken zijn.
  4. Er mag geen permanente, financiële afhankelijkheid van Eurol als sponsor bestaan.
  5. De sponsoring levert een bijdrage om de beoogde doelstellingen van Eurol op het gebied van naamsbekendheid, imago, verkoop en/of leadgeneratie te realiseren.

Contactgegevens

Naam bedrijf
Beroep
Eigen bedrijf

BTW plichtig

Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoon
E-mail
Internet
Sponsor rekeningnummer:

Sponsorgegevens

Maak uw keuze
Inhoud

Waarom benadert u Eurol met dit sponsorverzoek?
Welke bijdrage verwacht u van Eurol?Wat kunt u Eurol bieden?
Heeft u een sponsorwebsite?

Kunt u periodieke verslaglegging doen van de sponsoring?

Kunt u regelmatig foto`s aanleveren van de sponsoring?

Aanvullende informatie (niet verplicht):
Zijn er andere sponsors benaderd?

Garandeert u branche-exclusiviteit voor Eurol?

Ondertekening

Naam gesponsorde
Datum en plaats aanvraag
Vul de code in om het bericht te verzenden*