productgroups
 

Eurol Hykrol DAZ 46

Minerale hydraulische olie HVLP, detergerend, asloos en zinkvrij

Eurol Hykrol DAZ 46 is een uit hoogwaardige basisoliën en speciaal geselekteerde additives, ontwikkelde hydraulische olie. Het is detergerend asloos en zinkvrij en heeft een sterk reinigende werking.

Eurol Hykrol DAZ 46 is mede door zijn emulgerende eigenschappen uitermate geschikt voor gebruik in hydraulische systemen waar de kans op vervuiling door water of olie/water emulsie aanwezig is (bruggen, sluizen, schepen). Het geëmulgeerde water heeft geen nadelige gevolgen voor de filtreer- baarheid en de corrosiebescherming.

Eurol Hykrol DAZ 46 is, door de hoge viscositeits index, geschikt voor systemen werkend onder sterk wisselende temperaturen of extreem hoge drukken. Bovendien bezit het uitmuntende antislijtage eigenschappen, alsmede een goed luchtafscheidend vermogen.

Eurol Hykrol DAZ 46 is uitermate geschikt voor systemen met bronzen of verzilverde componenten. Door zijn thermische- en oxidatie stabiliteit blijft deze olie zijn kwaliteiten behouden, zelfs na extreme belastingen.

NB: Bij overschakeling van een zinkhoudende hydraulische olie of motorolie dient het systeem eerst gereinigd te worden.


PERFORMANCE

HVLPD

Daimler DBL 6721


SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8609 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C8.4 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C47.5 cSt
Viscositeitindex154
Vlampunt203 °C
Pour point-39 °C

Leverbaar in

E108827 - 20L
Artikelnummer
E108827 - 20L
E108827 - 60L
Artikelnummer
E108827 - 60L
E108827 - 210L
Artikelnummer
E108827 - 210L
E108827 - 20L
E108827 - 60L
E108827 - 210L
{r.title}