productgroups
 

Eurol Hykrol FG ISO-VG 68

Hydraulische olie voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie

Eurol Hykrol FG ISO-VG 68 is een speciaal ontwikkelde niet-toxische smeerolie voor industriële toepassingen zoals de smering van hydraulische systemen, olienevelsystemen en licht belaste, snellopende tandwielen, en speciaal geeigend voor de voedingsmiddelenindustrie.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 68 vindt zijn toepassing in de voedselverwerkende industrie zoals de pluimvee- en vleesindustrie, bakkerijen, brouwerijen, zuivelindustrie en dierenvoedingindustrie.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 68 biedt zeer goede weerstand tegen oxidatie, roest en corrosie en schuimvorming en heeft zeer goede anti-slijtage eigenschappen.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 68 is volledig verdraagzaam met pakkingen en afdichtingen en is mengbaar met minerale oliën. Water wordt direct door de olie afgescheiden.


PERFORMANCE

NSF H1

INS H1


SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.871 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C9 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C68 cSt
Vlampunt262 °C
Pour point-36 °C

Leverbaar in

E902698 - 60L
Artikelnummer
E902698 - 60L
E902698 - 60L
{r.title}