productgroups
 

Eurol Degreaser HF BIO

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel met een hoog vlampunt

Eurol Ontvetter Bio HF is samengesteld uit sterk werkende biologisch afbreekbare emulgatoren en oplosmiddelen met een gering verdampingsverlies.

Eurol Ontvetter Bio HF wordt toegepast voor het snel deconserveren van nieuwe auto's, het reinigen van motordelen, filters, machines, machinekamers, tanks en vloeren. Verder kan het toegepast worden voor het reinigen van vette vloeren en wanden; na spoelen met water blijft er geen vette laag achter. Het geschikt voor alle oppervlakken daar de pH neutraal is.

Eurol Ontvetter Bio HF en het spoelwater mogen alleen via een olie/waterafscheider, met een rusttijd van ten minste 15 minuten op het riool worden afgevoerd. Afvalvloeistoffen dienen te worden aangeboden aan erkende afvalverwerkingsbedrijven. Kunststoffen en rubbers worden tijdens de korte contacttijd niet aangetast.

Eurol Ontvetter Bio HF heeft een relatief lage verdampingssnelheid en is biologisch afbreekbaar.

Het vlampunt is hoger dan 61 graden, dus Eurol Ontvetter Bio HF is niet ADR-geclassificeerd, hetgeen ook voordelen biedt m.b.t. de PGS-15 opvolger van de CRP 15 richtlijn voor opslag van gevaarlijke goederen: PGS-15 schrijft enkel verzwaarde opslageisen voor als het product ADR-geclassificeerd zou zijn.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8 kg/l
Vlampunt64 °C

Leverbaar in

E302140 - 5L
Artikelnummer
E302140 - 5L
E302140 - 60L
Artikelnummer
E302140 - 60L
E302140 - 210L
Artikelnummer
E302140 - 210L
E302140 - 5L
E302140 - 60L
E302140 - 210L
{r.title}