productgroups
 

Eurol Ontvetter HF Protect

Ontvetter met een hoog vlampunt en corrosiewerende eigenschappen

Eurol Ontvetter HF Protect is samengesteld uit superieur werkende emulgatoren en oplosmiddelen welke een gering verdampingsverlies hebben.

Eurol Ontvetter HF Protect wordt aanbevolen voor het reinigen van sterk vervuilde onderdelen. Na behandeling blijft op deze onderdelen een corrosiewerende filmlaag achter. Het isgeschikt voor alle oppervlakken daar de pH neutraal is.

Eurol Ontvetter HF Protect dient onvermengd te worden gebruikt. De gereinigde onderdelen kunnen met water worden nagespoeld.

Eurol Ontvetter HF Protect en het spoelwater mogen alleen via een olie/waterafscheider, met een rusttijd van ten minste 15 minuten op het riool worden afgevoerd. Afvalvloeistoffen dienen te worden aangeboden aan erkende afvalverwerkingsbedrijven. Kunststoffen en rubbers worden tijdens de korte contacttijd niet aangetast.

Eurol Ontvetter HF Protect heeft een relatief lage verdampingssnelheid en is biologisch afbreekbaar.

Het vlampunt is hoger dan 61 graden, dus Eurol Ontvetter

HF Protect is niet ADR-geclassificeerd, hetgeen ook voordelen biedt m.b.t. de PGS-15 opvolger van de CRP 15 richtlijn voor opslag van gevaarlijke goederen: PGS-15 schrijft enkel verzwaarde opslageisen voor als het product ADR-geclassificeerd zou zijn.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8046 kg/l
Vlampunt64 °C

Leverbaar in

E302120 - 60L
Artikelnummer
E302120 - 60L
E302120 - 210L
Artikelnummer
E302120 - 210L
E302120 - 60L
E302120 - 210L
{r.title}