productgroups
 

Eurol SSP 22

Chloorvrije snijvloeistof voor gebruik in vernevelsystemen

Eurol SSP 22 is een snijvloeistof gebaseerd op een synthetische polyolester (op basis van natuurlijke vetten), waaraan zwavel- en fosforhoudende additieven zijn toegevoegd. Niet met water mengbaar. Het product bevat geen minerale olie, is chloorvrij en is biologisch afbreekbaar.

Eurol SSP 22 wordt onverdund toegepast voor de bewerking van alle metaalsoorten, met uitzondering van bontmetalen. Opbouw van bramen bij het snijden wordt met dit product voorkomen. Het is daarom uitermate geschikt voor aluminiumbewerking.

Eurol SSP 22 is tevens geschikt voor niet-verspanende bewerkingen. Het aanbrengen kan zowel door sproeien/vernevelen, als door rondpompen/circulatie plaatsvinden. Het is vanwege de viscositeit ook mogelijk het product met een penseel of kwast op te brengen.

Eurol SSP 22 is minstens 12 maanden houdbaar bij opslag tussen 5˚C en 45˚C. WGK klasse 1, niet schadelijk bij normaal gebruik.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.93 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C14 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C80 cSt
Vlampunt300 °C
Pour point-36 °C

Leverbaar in

E120600 - 5L
Artikelnummer
E120600 - 5L
E120600 - 5L
{r.title}