productgroups
 

Eurol Syntolin 5W-20 GF-4

Volsynthetische brandstofbesparende motorolie op mid SAPS technologie

Eurol Syntolin 5W-20 is een volsynthetische olie voor gebruik in benzinemotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Deze olie kan probleemloos toegepast worden in auto's met katalysator, turbo, en directe injectie, daar waar API SM (maar ook SJ,en SL) of ILSAC GF-4 (maar ook GF-2,en-3) wordt voorgeschreven. Niet geschikt voor roetfilters.

Eurol Syntolin 5W-20, ontwikkeld met Eurol's OPT additieven, biedt een extreem goede bescherming tijdens lange verversingstermijnen.

Eurol Syntolin 5W-20 biedt een superieure bescherming tegen oxidatie en afzettingen en voorkomt vorming van sludge en verharsing.

Eurol Syntolin 5W-20 biedt verbeterde brandstofbesparing, ook op langere termijn, hetgeen resulteert in lagere uitstoot.

Eurol Syntolin 5W-20 voldoet aan de Ford-eisen gesteld in de specificaties WSS-M2C-925A en WSS-M2C-930A, alsmede aan de eisen van diverse Japanse automobielfabrikanten

Voor bepaalde toepassingen, zoals frequente korte ritten (taxi's, koeriers) en zware belastingen, moeten de verversingsintervallen worden gereduceerd, hetgeen in sommige fabrikantenvoorschriften vermeld staat.

Als de benodigde kwaliteit voor een voortuig niet vermeld staat onder "performance", dient men de toepasbaarheid van deze olie eerst te vergewissen in het voorschrift van de fabricant, of op de Eurol Product Advisor op www.eurol.nl.


PERFORMANCE

API SM

ILSAC GF-4

Ford WSS-M2C930-A

Ford WSS-M2C925-A

Daimler Chrysler MS-6395

Japanese (JASO) VTW


SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.848 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C8.7 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C47 cSt
Viscositeitindex166
Sulfaatas0.83 wt%
Vlampunt180 °C
Vriespunt-30 °C

Leverbaar in

E100087 - 60L
Artikelnummer
E100087 - 60L
E100087 - 210L
Artikelnummer
E100087 - 210L
E100087 - 60L
E100087 - 210L
{r.title}