productgroups
 

Euroltherm B

Warmteoverdrachtsolie voor gesloten systemen

Euroltherm B is een warmteoverdrachts- olie bestaande uit speciaal geraffineerde paraffinische basisoliën, die toepasbaar is in een breed temperatuursbereik van –10 tot 315 ºC. Euroltherm B is ontwikkeld voor gesloten circulatiesystemen met expansietanks.

Euroltherm B heeft een uitmuntende thermische en oxidatieve stabiliteit, waardoor het gedurende lange tijd bij bulktemperaturen tot 315 ºC (en filmtemperaturen tot 335 ºC) toegepast kan worden, waarbij koolafzettingen tot een minimum worden beperkt.

De lage dampspanning van deze olie impliceert een lage vluchtigheid, waardoor de systeemdruk laag kan blijven.

Euroltherm B heeft een lage viscositeit en een hoge warmtegeleidingscoëfficient waardoor er een maximale warmteoverdracht plaatsvindt, zodat pompen, kleppen en verwarmingsspiralen klein gedimensioneerd hoeven te worden.

Euroltherm B biedt afdoende bescherming tegen roest en corrosie en bevat

additieven die het schuimgedrag minimaliseren. Afdichtingen worden niet aangetast door deze olie.

Euroltherm B kan voor indirecte warmte- overdracht worden ingezet in gesloten installaties, zoals in de chemische industrie, textiel-,

en rubberindustrie.

Euroltherm B mag niet vermengd worden met warmteoverdrachtsoliën op basis van synthetische aromatische alkylaten, i.v.m. bezinking van vervuiling.


PERFORMANCE

DIN 51522

ISO 6743-12 - Family Q


SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8518 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C5.6 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C32.2 cSt
Viscositeitindex112
Vlampunt213 °C
Pour point-15 °C

Leverbaar in

E124839 - 20L
Artikelnummer
E124839 - 20L
E124839 - 60L
Artikelnummer
E124839 - 60L
E124839 - 210L
Artikelnummer
E124839 - 210L
E124839 - 20L
E124839 - 60L
E124839 - 210L
{r.title}