productgroups
 

Euroltherm N

Synthetische thermische olie met laag stolpunt voor gesloten systemen

Euroltherm N is een synthetisch warmteoverdrachtsolie, die toepasbaar is in een breed temperatuursbereik van –50 tot 300 ºC. Een ideale werktemperatuur ligt tussen de 150 en 300 ºC, waarbij de verliezen door verdamping minimaal zijn, hetgeen een bijkomend economisch en veiligheidsvoordeel geeft. Overschakeling van minerale olien naar deze olie geeft geen problemen.

Euroltherm N is samengesteld uit hoogkokende, gealkyleerde aromatische koolwaterstoffen, die pas bij 335 ºC

beginnen te koken. Bij kamertemperatuur is de viscositeit laag. Door speciale additieven wordt roest en corrosie voorkomen en worden afdichtingen niet aangetast.

Euroltherm N stolt pas bij –60 ºC en is zo goed als reukloos. Door de uitermate goede warmtebestendigheid worden afzettingen voorkomen, ook bij hoge bedrijfstemperaturen en contact met omgevingslucht. Door de lage viscositeit is deze olie uitermate goed verpompbaar, ook bij lage temperaturen.

Euroltherm N kan voor indirecte warmteoverdracht worden ingezet in gesloten installaties, zoals in de chemische industrie, textiel-, rubber- en levensmiddelenindustrie. Binnen haar brede temperatuursbereik (van ca. –50 tot 300 ºC) kan EurolTherm N in speciaal ingerichte installaties uiteraard ook voor koeltoepassingen (bv afvoer van proceswarmte) ingezet worden. Maximaal toegestane filmtemperatuur: 335 °C.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.87 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C3 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C14 cSt
Vlampunt180 °C
Pour point-60 °C

Leverbaar in

E124840 - 60L
Artikelnummer
E124840 - 60L
E124840 - 210L
Artikelnummer
E124840 - 210L
E124840 - 60L
E124840 - 210L
{r.title}