productgroups
 

Eurol Ontkistingsolie Borolei

Minerale, emulgeerbare ontkistingsolie

Eurol Ontkistingsolie Borolei is een minerale, emulgeerbare vloeistof voor ontkisting van houten bekistingen. Door de toegevoegde emulgatoren ontstaat na menging met water een melkachtige, stabiele emulsie.

Eurol Ontkistingsolie Borolei is nitrietvrij en wordt toegepast voor het lossen van houten bekistingen. Het kan aangebracht worden d.m.v. rollen, kwasten of nevelen.

Eurol Ontkistingsolie Borolei wordt puur toegepast. In verband met de stabiliteit van het product dient het binnen een jaar gebruikt te worden.

VORSTVRIJ BEWARENSPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0,9183 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C34,5 cSt
Vlampunt159 °C
Vriespunt0 °C

Leverbaar in

E401470 - 60L
Artikelnummer
E401470 - 60L
E401470 - 210L
Artikelnummer
E401470 - 210L
E401470 - 60L
E401470 - 210L
{r.title}