productgroups
 

Eurol Engine Oil Treat

Olieadditief voor wrijvingsvermindering op basis van Tungsten technologie

Eurol Engine Oil Treat is een additief ontwikkeld om een dikkere en sterkere smeerfilm te creëren tussen bewegende motordelen. Het product vermindert metaal-op-metaal contact in de motor door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde synthetische basisoliën en geavanceerde additieven.

Eurol Engine Oil Treat verhoogt de oxidatiestabiliteit van de motorolie, zodat de motorolie niet oxideert bij extreem hoge temperaturen, en zo langer kan functioneren. Daarnaast geeft Eurol Engine Oil Treat een extra reinigend vermogen aan de olie.

Eurol Engine Oil Treat verlaagt de wrijving significant en verhoogt het vermogen resulterend in brandstofbesparing en lagere emissies.

Eurol Engine Oil Treat gebruikt de motorolie als dragervloeistof om bij de juiste motoronderdelen te komen. Een 250ml blik Eurol Engine Oil Treat wordt aanbevolen voor gebruik in 4L tot 6L motorolie. Voeg het additief toe aan de warme motorolie. Zorg dat het maximale oliepeil niet overschreden wordt, door de oliepeilstok af te lezen. Laat de motor na het toevoegen van het additief 10 minuten stationair lopen om een goede menging in de olie te krijgen.

Eurol Engine Oil Treat is verdraagzaam met alle commercieel beschikbare oliën voor benzine- en dieselmotoren.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de Eurol Engine Oil Treat betreft opslag en houdbaarheid.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8717 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C16.9 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C129.6 cSt
Viscositeitindex142
Vlampunt120 °C
Pour point0 °C

Leverbaar in

E802315 - 250ML
Artikelnummer
E802315 - 250ML
E802315 - 250ML
{r.title}