productgroups
 

Eurol Diesel Fuel Treat

Brandstofadditief voor het conserveren van dieselbrandstof

Eurol Diesel Fuel Treat is ontwikkeld om uw diesel motor tegen gom, lak, roest en corrosie te beschermen.

Diesel bestaat uit een complex mengsel van koolwaterstoffen die zeer gevoelig zijn voor licht en lucht. Diesel zonder antioxidant is gevoelig voor oxidatie.

Zuurstof heeft een negatieve invloed op diesel, het verandert de moleculaire structuur zodanig dat het cetaangetal wordt verlaagd. Eurol Diesel Fuel Treat voorkomt verslechtering van diesel bij seizoensgebonden of langere opslag, door verbetering van oxidatie stabiliteit. Met name Diesel met FAME (B7) heeft hygroscopische eigenschappen waardoor vocht uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd. Wanneer het met water gecontamineerde diesel zich onder hoge druk in het injectiesysteem bevindt, kan stoomvorming een groot probleem worden.

Het 250 ml blik Eurol Diesel Fuel Treat wordt aanbevolen voor gebruik in 35L tot 65L brandstof. Doseer Eurol Diesel Fuel Treat alvorens de brandstof toe te voegen om een zo goed mogelijk vermenging te krijgen. Gebruik het additief wanneer u verwacht dat de diesel zich voor een langere periode in de brandstof- of opslagtank bevindt, voor een optimaal resultaat.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Eurol Diesel Fuel Treat betreft opslag en houdbaarheid.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8047 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C2.8 cSt
Vlampunt62 °C

Leverbaar in

E802494 - 250ML
Artikelnummer
E802494 - 250ML
E802494 - 250ML
{r.title}