11 september 2023

Alles-wat-u-moet-weten-over-de-euro7-norm-voor-zware-voertuigen

Alles wat u moet weten over de Euro 7-norm voor zware bedrijfswagens

 De impact van de nieuwe Euro 7-norm is groot. Fabrikanten van trucks en bussen moeten in deze milieunorm voldoen aan strenge regels om onder andere de uitstoot van stikstof en fijnstof drastisch te verminderen. 
In dit kennisartikel leest u alles wat u moet weten over de nieuwe Euro 7-norm en de grootste verschillen met de Euro 6-norm.

Recentelijk zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot de Euro 7-emissienormen voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens en zware bedrijfswagens. Lees hier het nieuwe artikel met een update over deze ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de informatie die in onderstaand artikel is gedeeld.

Zwaar gemotoriseerde voertuigen (Heavy Duty) zijn gespecificeerd als “voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen of voertuigen voor goederenvervoer met een laadvermogen van meer dan 3.5 ton” of ook wel: zware bedrijfswagens. Voor zware bedrijfswagens gelden er strengere limieten vergeleken met light duty. Typegoedkeuringen afgegeven aan auto’s en lichte bedrijfswagens vanaf juli 2025 moeten aan de Euro 7 uitstootnormering voldoen maar voor zware bedrijfswagens geldt dit pas vanaf juli 2027.

RDE (Real world Driving Emissions)

Een groot verschil met Euro 6 voor zware bedrijfswagens is de manier van testen. Grote en zware motoren werden getest en gecontroleerd op uitstoot middels testbanken, maar de Euro 7-norm dicteert ‘in-voertuig’ tests, kortom: de motoren moeten aan de limieten voldoen als ze in het voertuig zitten, de zogenaamde RDE (Real world Driving Emissions) tests.

Hoe lang moet aan de emissie-eisen voldaan worden bij heavy duty?

Bij Heavy Duty is sprake van ‘On Board Monitoring voorwaarden’, net als bij light duty voertuigen. Dit betekent dat de afstand of leeftijd waarvoor de zware bedrijfsvoertuigen hun uitstootlimieten moeten halen omhoog is gegaan. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende voertuigdefinities:

• N2: voertuigen voor goederenvervoer met laadvermogen van meer dan 3.5 ton maar tot 12 ton
• N3 <16 ton: voertuigen voor goederenvervoer met een laadvermogen van meer dan 12 ton maar tot 16 ton
• N3 >16 ton: voertuigen voor goederenvervoer met een laadvermogen van meer dan 16 ton
• M3 <7.5 ton: voertuigen voor personenvervoer met een laadvermogen van meer dan 3.5 ton maar tot 7.5 ton
• M3 >7.5 ton: voertuigen voor personenvervoer met een laadvermogen van meer dan 7.5 ton

N2, N3 <16t en M3 <7,5t voertuigen moesten in Euro 6-norm 300.000 km of 6 jaar aan de uitstootlimieten voldoen, in de Euro 7-norm moeten deze voertuigen 375.000 km of 8 jaar aan de uitstootlimieten voldoen. N3 >16t en M3 <7.5t voertuigen moesten in de Euro 6-norm 700.000 km of 7 jaar aan de uitstootlimieten voldoen, in de Euro 7-norm is dat 875.000 km of 15 jaar.
Voor heavy duty geldt dat de uitstoot gedurende de gedefinieerde ‘levensduur’ volledig gemonitord dient te worden door het voertuig zelf en dat er controle plaats gaat vinden op de limieten.

Limieten voor drie situaties

Voor de Euro 7-norm bij heavy duty voertuigen ligt de focus vooral op NOx, op PN10 en NH3, maar ook op distikstofmonoxide (N2O), organische gassen behalve methaan (NMOG) en formaldehyde. Deze limieten worden gemeten in drie situaties: in koude motorsituatie, in opgewarmde motorsituatie (beide gemeten in mg/kWh) en voor korte trips (minder dan 3 WHTC, wat staat voor World Harmonised Transit Cycles). De laatste limieten worden vastgelegd in mg/trip, zie de grafiek hieronder voor een compleet overzicht van de cijfers.

TestNOxPMPN10CONMOGNH32CH4N20CH2O 
Koude uitstoot (mg/kWh) Test350125×101135002006550016030
Warme uitstoot (mg/kWh) 9082×1011200506535010030
Trips <3km WHTC lengte (mg/trip)150103×101227007570500140/

Legenda:
NOxStikstofoxide
PMDeeltjes massa
PN10Deeltjes nummer (minimale grootte 10nm)
COKoolmonoxide
NMOGOrganische gassen behalve methaan
NH3Ammoniak
CH4Methaan
N20Distikstofmonoxide
CH2OFormaldehyde

 

De rol van smeermiddelen

Om aan de gestelde limieten te voldoen en te blijven voldoen gedurende de gestelde levensduur wordt het gebruik van de juiste smeermiddelen en brandstoffen erg belangrijk. Er staan een aantal uitdagingen te wachten voor smeermiddelen en brandstoffen in Euro 7 voertuigen. Onderzoek wijst uit dat smeermiddelen met relatieve hoge of middelmatige SAPS waardes (zwavel- en fosforchemie, gebruikt voor slijtagebescherming) tijdens de verbranding vooral deeltjes genereren in de kritische PN10 tot PN23 range. Deze partikels zorgen voor het langzaam verstoppen van de fijnmazige poriën van de filters in het uitlaatsysteem wat op zijn beurt weer zorgt voor een hogere tegendruk. Een hogere tegendruk zorgt voor meer weerstand en dus voor een hoger brandstofverbruik, lees: hogere uitstoot. Naast aandacht voor fijnstof is er zeker ook aandacht voor het verlagen van frictie, om de interne weerstand in de motor zo laag mogelijk te houden.

Brandstoffen

Het gebruik van hoogwaardige brandstoffen met goede kwaliteit speelt een belangrijker rol om aan de norm te voldoen en te blijven voldoen. Vervuiling in de verbrandingsruimte of aan de injector geeft andere inspuitbeelden en werkt onvolledige verbranding en nog meer vervuiling in de hand. Onderzoek wijst uit dat injectorvervuilingen de uitstoot beïnvloedt. Doordat er minder brandstof tegelijkertijd ingespoten kan worden zal de motorcomputer de inspuittijd langer maken. Verlenging van inspuittijden met 20% zorgt dat er 4 keer zo veel deeltjes worden uitgestoten.

Kies voor kwaliteit

Bij vervuiling door bijvoorbeeld het gebruik van verkeerde smeermiddelen en lage kwaliteit brandstoffen worden de vereiste normen niet meer gehaald wat wordt gedetecteerd door de sensoren. Bij een afwijking moet deze worden vastgesteld en verholpen worden. Gebeurt dit niet dan is men strafbaar en komt het voertuig niet door de periodieke keuring. Vervuiling kan verder leiden tot potentieel hoge kosten omdat fijngevoelige sensoren kunnen beschadigen die vervangen moeten worden. Het wordt steeds belangrijker om de juiste verbruiks- en onderhoudsproducten te selecteren. Eurol houdt de ontwikkelingen nauwgezet voor u in de gaten en ontwikkelt producten die compatible zijn met Euro 7 voertuigen. Dit geldt ook voor eventuele toepassingen van top-up additieven om de motor te reinigen via olie- en/of brandstofsysteem of het bevorderen van optimale verbranding.

Neem voor meer informatie of advies contact op met onze Technical Service afdeling of uw Eurol adviseur. Houd verder de Eurol online olieadviseur in de gaten voor de juiste aanbeveling voor specifieke voertuigen.

Gerelateerd