1 september 2018

Trends-in-keuze-Motorolie_Eurol-pleit-voor-Maatwerkolie_Eurol-Kenniscentrum

Eurol pleit voor maatwerkolie: trends in keuze motorolie nader toegelicht

Waar garagisten een jaar of tien geleden konden volstaan met twee oliën, is dat aantal inmiddels minimaal vervijfvoudigd. “Autofabrikanten hebben hun eigen motorontwerp en dat betekent evenzoveel olietypen”, stelt Sebastiaan Nieland, product application specialist bij Eurol. In dit artikel bespreekt hij deze nog enkele trends die bepalend zijn voor de keuze van de juiste, lees: automerkspecifieke motorolie.

Maatwerkoliën

“We zien dat olie door de gekozen motorconcepten een steeds lagere viscositeit moet hebben. Lagere toerentallen en toch hoog belaste motoren stellen hoge eisen aan een moderne motorolie. Van de (minerale) 15W-40 olie evolueren we naar (synthetische) 0W-20 oliën. Omdat die lage viscositeit de smerende capaciteit beïnvloedt, zie je dat er steeds meer chemische samenstellingen komen om dat te compenseren. Maatwerkmotoroliën zijn de trend en die kun je helaas niet universeel toepassen. Het autobedrijf is zich daar ondertussen bewust van geworden. Het blijft echter zaak om bij een oliewissel alert te zijn op de fabrieksvoorschriften. Een fout kan kostbaar uitpakken als een motor stuk gaat door een verkeerd toegepaste olie.

Roetfilters

Er zijn andere technische ontwikkelingen die bij de ontwikkeling van een motorolie een rol spelen. Start-stopsystemen bijvoorbeeld. Die hebben een groot effect op het slijtagebeeld van de motor. De werkzaamheid en zeker de levensduur van roetfilters bij zowel diesel- als benzinemotoren wordt mede bepaald door de oliekeuze. Die roetfilters mogen niet verstopt raken door een verkeerde oliekeuze. Met name bij roetfilters voor benzinemotoren, het gasoline particulate filter, is dit cruciaal.

LSPI

Een ander technisch probleem voor de motor is LSPI, ofwel de low speed pre-ignition. Dit is een bijna onvoorspelbare voorverbranding van het benzine-luchtmengel tijdens de compressieslag. De problemen ontstaan door de achtergebleven en nagloeiende koolstofdeeltjes. De oorzaken hiervan staan onder technici nog ter discussie, maar in het algemeen zijn de hoge drukken in de verbrandingskamer in combinatie met een onjuiste motorolie een belangrijke oorzaak. De motorschade kan enorm zijn: verbrande zuigers en kromme drijfstangen bijvoorbeeld. De juiste mix van calcium en molybdeen is in een gekozen motorolie in ieder geval belangrijk om LSPI zoveel mogelijk te voorkomen.

Turbo coking

Een ander fenomeen dat wordt beïnvloed door het type motorolie is het zogenaamde turbo coking. Hieronder wordt verstaan de afzetting op de bewegende delen, waardoor de turbo sneller slijtage vertoond en zelfs kapot gaat. Kortom, iedere werkplaatsmanager en -medewerker moet zich rekenschap geven van de complexiteit die moderne motoren ten aanzien van motorolie met zich meebrengt.”

Bron: AfterSales Magazine januari/februari 2018

Gerelateerd