23 januari 2024

Eurol Specialty 5+400+1+1

Kleurcodering voor smeermiddelen: veiligheid en efficiency

In industriële bedrijven waar verschillende vloeistoffen worden gebruikt en opgeslagen, zijn veiligheid en juiste identificatie heel belangrijk. Essentieel daarbij is duidelijke kleurcodering van verpakkingen als het gaat om smeermiddelen en oliën. Het gebruik van specifieke kleurcodes voor smeermiddelen helpt niet alleen bij het voorkomen van kruisbesmetting, maar verhoogt ook de algehele veiligheid. In dit artikel gaan we in op smeermiddelkleurcodes en hoe ze bijdragen aan het behoud van een veilige werkomgeving.
Waarom kleurcodes voor smeermiddelen?

De kleurcodes dienen om het type smeermiddel in de verpakking te identificeren, dit is belangrijk om de volgende redenen:

Voorkomen van kruisbesmetting: bedrijven gebruiken vaak meerdere soorten smeermiddelen. Het gebruik van verschillende kleurcodes voor verschillende smeermiddelen minimaliseert het risico op kruisbesmetting. Bijvoorbeeld: het gebruik van rood voor een specifiek type smeermiddel zorgt ervoor dat het niet per ongeluk wordt gebruikt in een machine die een ander smeermiddel vereist.

Efficiency: Snelle en eenvoudige identificatie van producten door middel van kleurcodering verbetert de operationele efficiëntie. Onderhoudspersoneel kan snel het juiste smeermiddel voor de klus selecteren, wat de stilstand en mogelijke fouten vermindert.

Onze Eurol Specialty Lubricants zijn ook voorzien van kleurcodering: 

  • Rood: Eurol Specialty Smeervetten
  • Blauw: Eurol Specialty Reinigers
  • Groen: Eurol Specialty Smeermiddeloliën
  • Paars: Eurol Specialty Additieven
Aanvullende maatregelen voor veiligheid

Een kleurcodering kan worden gebruikt in combinatie met etikettering. Etiketten kunnen aanvullende gedetailleerdere informatie bieden over de eigenschappen van het smeermiddel, aanbevolen toepassingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. 

Smeermiddel PL FD  gebruik in de vlees industrie
Kleurcode voor smeermiddelen met incidenteel voedselcontact

Aanvullend hebben de Eurol Specialty producten die geschikt zijn voor incidenteel voedselcontact (NSF H1, foodgrade) een geel gearceerde tekst 'for incidental food contact' op het vooretiket. Deze NSF H1-smeer- en reinigingsmiddelen mogen incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen in en rond voedselverwerkingsgebieden zonder dat ze de volksgezondheid in gevaar brengen.

Samenvattend zijn de smeermiddelkleurcodes op Eurol Specialty producten integraal onderdeel van het handhaven van een veilige en efficiënte industriële werkomgeving. 

Gerelateerd