6 januari 2024

conserveren-van-machines-voorkomt-opstartproblemen

Machines in opslag? Conserveren voorkomt corrosie

Er zijn diverse redenen om machines tijdelijk buiten gebruik te stellen. Of dit nu voortvloeit uit de hoge energiekosten die sommige bedrijven dwingen tot terughoudendheid, of als u landbouwapparatuur gedurende de wintermaanden opslaat, één cruciale stap is essentieel om corrosie te voorkomen: het conserveren van de machines en specifieke onderdelen.
Waarom is dit zo belangrijk?

Machines in de landbouw, weg- en waterbouw, infra en grondverzet die langdurig stilstaan, ondergaan een degradatieproces en kunnen daardoor aanzienlijke problemen ervaren. Wat gebeurt er tijdens deze periode van inactiviteit? Een van de voornaamste degradatiemechanismen als gevolg van stilstand is corrosie. Hierbij reageren onbeschermde oppervlakken met zuurstof uit de lucht, wat wordt versneld door aanwezigheid van vocht. Corrosie kan optreden bij inactieve machines omdat de bescherming die reguliere smeermiddelen en montagepasta's bieden, doorgaans ontoereikend is. Dit fenomeen doet zich vooral voor bij onderdelen zoals lagers, kettingen, open tandwielen, draaikransen, kabels, scharnieren en hydraulische stangen, koppelingen. Bij automatische vetsmeersystemen bestaat het risico dat de olie zich bij stilstand van het smeervet scheidt (bloeden), wat leidt tot verdikking en verharding van het vet. Dit kan weer leiden tot verstoppingen van de leidingen en zelfs roesten van het smeersysteem.

Heropstart

Tijdens het heropstarten van de machines zal roest loskomen van de metalen onderdelen en zich vermengen met het smeermiddel. Deze deeltjes veroorzaken buitensporige slijtage, wat in veel gevallen ongeplande stilstand en extra kosten met zich meebrengt. Nog erger is dat onderdelen eenvoudigweg kunnen vastroesten. Zelfs als er geen roestvorming is opgetreden, kunnen de aanwezige smeermiddelen zelf problemen en kosten veroorzaken. Bij langdurige stilstand wordt het smeermiddel dikker en kunnen smeersysteemtoevoerleidingen verstopt raken, of gedegradeerd smeermiddel kan in de machine terechtkomen. Het gevolg: slijtende onderdelen, of zelfs directe blokkades, wat leidt tot machinestilstand en onverwachte kosten.

De enige remedie in dergelijke gevallen is het stopzetten van de machine, het verwijderen van beschadigde en stukgelopen onderdelen, het reinigen van de machine en het monteren van nieuwe onderdelen, ongeacht of het gaat om elektrische, hydraulische, mechanische of pneumatische machines. Dit is een tijdrovend en kostbaar proces dat tevens het opnieuw opstarten van het materieel vertraagt waardoor de eventuele planning fout loopt. De oplossing is conserveren met onze Eurol Specialty smeermiddelen. 

Om problemen te voorkomen en de machine tijdens opslag in optimale staat te houden voor toekomstig gebruik, heeft Eurol een eenvoudig stappenplan ontwikkeld voor het conserveren van de machine. Hoewel dit plan enige tijd en de juiste Eurol-producten vereist, wegen deze inspanningen niet op tegen de problemen die ontstaan als het conserveren wordt verwaarloosd. Neem daarom de tijd om dit proces grondig uit te voeren, gebruikmakend van bijvoorbeeld de tijd die beschikbaar is wanneer het onderhoudsteam minder werk heeft.

Stappenplan voor conservering

Reinigen - In de eerste stap worden de machines en alle kwetsbare onderdelen grondig gereinigd. Dit betekent dat al het oude smeermiddel wordt verwijderd en de oppervlakken worden ontdaan van vuil en vet. In veel gevallen is demontage van onderdelen zoals kettingen nodig, maar vergeet niet om bijvoorbeeld staalkabels ook zorgvuldig te reinigen. Eurol biedt verschillende geschikte reinigingsproducten. Pas op met bijvoorbeeld watergebaseerde multireinigers. Als daar resten van blijven zitten en terecht komen in het smeermiddel kan dat de waterafstotende eigenschappen van dat smeermiddel teniet doen.

Smeren - Vervolgens wordt de machine opnieuw gesmeerd, maar dit keer met conserverende smeermiddelen van Eurol Specialty dat geschikt is voor de specifieke toepassing en voorzien is van de Eurol SYNGIS Technology. Een kenmerk van deze technologie is de uitstekende hechting en waterafstoting, wat betekent dat het conserverende smeermiddel zelfs op stilstaande machineonderdelen blijft zitten en een langdurige bescherming biedt tegen water en daardoor tegen roestvorming. Hiermee wordt corrosie aan de oppervlakken voorkomen. Daarnaast voorziet SYNGIS Technology de machines van de benodigde noodloopsmering bij heropstart. Dit zorgt ervoor dat machines, na lange stilstand, zonder slijtage soepel draaien en direct ingezet kunnen worden.