14 november 2018

Nut_Noodzaak_van_Additieven_Eurol-Kenniscentrum

Nut en noodzaak van additieven

Het milieu regeert en fabrikanten moeten de gekste foefjes toepassen om auto’s aan de emissienormen te laten voldoen. Niet zelden resulteert dit in vervuiling van het oliesysteem, brandstofsysteem en koelsysteem en kan dat zelfs uitmonden in motorschade. Eurol anticipeert hierop en biedt een programma additieven aan om kostbare reparaties te verijdelen.

EGR (uitlaatgasrecirculatie) en katalysatoren vormen tegenwoordig gemeengoed. Bij benzinemotoren heeft (in)directe inspuiting in de jaren tachtig de rol overgenomen van carburateurs, wat niet alleen maar positieve dingen met zich meebracht: injectiesystemen blijken gevoeliger voor vervuiling, doordat de sproeiergaatjes kleiner uitvallen, zeker wanneer ze in de hete verbrandingskamer zitten. De slechtere kwaliteit van de huidige brandstof verergert dit. We moeten rekening houden met een snellere veroudering van benzine en daardoor lakvorming in brandstofpompen, leidingen en injectoren, hetgeen voor verstoppingen zorgt.

Dichtroetende EGR-klep

In de dieselwereld regeert directe inspuiting via common-railtechniek met hoge inspuitdrukken en toepassing van snelschakelende elektromagnetische injectoren of zelfs piezo-injectoren, die meerdere malen per verbrandingsslag kunnen inspuiten. Ook hier zien we EGR terug, plus het bekende roetfilter. Net als benzine bevat diesel een steeds hoger percentage bio-bestanddelen, die eerder vervuiling van het brandstofsysteem en de motor in de hand werken. Het roetfilter functioneert alleen goed als het tijdig kan regenereren, wat niet altijd lukt als de bestuurder veel korte ritten maakt. Verstopping en een dichtroetende EGR-klep liggen dan op de loer.

Langere onderhoudsintervallen

Olieverbruik doet aan dit laatste ook geen goed, want dan verzamelt de klep oliedeeltjes vanuit de verbrandingskamers. Weliswaar worden er veel betere smeermiddelen verkocht dan vroeger, maar er is ook sprake van langere onderhoudsintervallen, wat eerder voor ‘slijtage’ van de olie en verzadiging van vuil absorberende dopes zorgt. Vuilafzetting en lakvorming kunnen leiden tot turboschade en vastzittende hydraulische klepstoters.

Reinigen en beschermen

Het behoeft geen betoog dat aan bovenstaande symptomen mogelijk prijzige reparaties vastzitten, wilt u als automobilist probleemloos blijven rijden. Toch loont het de moeite om eerst eens naar betaalbare alternatieven te kijken en dan doelen we op additieven, producten die u de motorolie of de brandstoftank toevoegt om een euvel uit de wereld te helpen of te voorkomen. De R&D-afdeling van Eurol is erin geslaagd additieven te ontwikkelen die niet alleen reinigen, maar ook beschermen. Deze additieven bevatten geen oplosmiddelen, zodat de smeereigenschappen behouden blijven. In de brandstofadditieven zitten bovendien geen hoge concentraties aromaten, wat het aantasten van afdichtingen voorkomt.

visual-image

Benzine brandstofadditieven

In een vervuild benzinesysteem zullen een slechte brandstofverneveling en een foutief sproeierbeeld van de injectoren leiden tot een onvolledige verbranding, met als resultaat een hoger verbruik en naargelang uitstoot plus vermogensverlies. De eigenaar van de auto kan dit oplossen door een speciaal reinigingsmiddel, zoals Eurol Petrol Injection Cleaner of Eurol Petrol System Cleaner, aan een tankvulling toe te voegen. Deze brandstofadditieven reinigen de injectoren, het brandstofsysteem, de verbrandingskamer en de EGR, voor die laatste bestaat ook nog een aparte EGR-reiniger. Eurol Petrol Power is de benzineverbeteraar, die de brandstof op een hoogwaardiger niveau brengt.

Diesel brandstofadditieven

Voor dieselsystemen bestaan eveneens reinigers om het brandstofsysteem met injectoren (verstopt en aangetast door roet) schoon te maken, zoals Eurol Diesel Injection Cleaner en Eurol Diesel System Cleaner, dieseladditieven die trouwens ook preventief werken. Specifieke problemen treden op met roetfilters, die zo nu en dan moeten regenereren om de opgevangen deeltjes te verbranden. Dat proces vergt een hoge uitlaattemperatuur, die vaak niet bereikt wordt als u met de auto hoofdzakelijk korte ritten maakt. Een DPF-cleaner kan de verbrandingstemperatuur verlagen van 600 naar 400 graden, zodat er eerder regeneratie optreedt.

Motorolie additieven tegen motorvervuiling

Motorolie bevat van zichzelf belangrijke additieven, onder andere om vuil effectief af te voeren. Bij oudere motoren kan door verschillende oorzaken motorvervuiling ontstaan, maar ook nieuwere krachtbronnen blijken er gevoelig voor. Daarbij komt dat veel automobilisten korte ritten maken, waardoor de dopes in de motorolie onvoldoende de kans krijgen om effectief te werken, wat tot lakafzettingen in hoog belaste delen (zuigerveren, turbolagers) leidt. Vuildeeltjes blijven juist kleven aan koudere delen, zoals olieleidingen. Het wachten is dan op schade aan een turbocompressor, black sludge en olieverbruik; dit laatste door lakafzetting op de olieschraapveren. EGR en roetfilter zullen dan eerder vervuild raken.

Motor spoelen met een motorflush

Om het probleem bij de bron aan te pakken verdient het aanbeveling de motor te spoelen met een product als Eurol Engine Flush, gevolgd door het verversen van olie en filter. Dit maakt de olieschraapveren, de olietoevoer en de olieafvoer naar de turbo en de hydraulische klepstoters weer gangbaar. Uitgeharde afdichtingen, bijvoorbeeld keerringen, zorgen op den duur voor olielekkage. Ze zijn weer soepel te maken met een product als Eurol Engine Stop Leak. Er bestaan ook motorolie additieven om de viscositeit van het smeermiddel bij hoge temperaturen te verhogen of om de smeerfilm te versterken. Verder kunt u additieven kopen om een handgeschakelde of automatische versnellingsbak te reinigen, lekvrij te houden of te maken en om de prestaties van de motorolie te verbeteren.

Koelsysteem additieven

Het koelsysteem heeft het tegenwoordig zwaar, door de combinatie van veel warmteontwikkeling in moderne motoren en een beperkte inbouwruimte, dus minder capaciteit. Aldus verdient het koelsysteem extra aandacht, zoals het tijdig verversen van de koelvloeistof, veelal twee jaar volgens fabrieksnormen. Net als motorolie bevat koelvloeistof namelijk additieven die vergaan, zoals anti-corrosiedopes. Dit leidt op den duur tot veel aanslag en dus een verminderde werking van het koelsysteem. Kleine lekkages vallen op te lossen met een koelsysteem additief, bijvoorbeeld de Eurol Radiator Sealer.

Additievenadviseur

Alles bij elkaar opgeteld bestaan er nogal wat additieven die problemen onder de motorkap kunnen voorkomen of oplossen. We maken u wegwijs op dit gebied via onze online additieven adviseur. De additievenadviseur vertaalt problemen naar de beste oplossing met bijbehorend productadvies.

Uit: Start Autosportmagazine

‘Merkbaar verschil met Eurol additieven’

Steeds meer automotive professionals gebruiken de Eurol additievenlijn. Harry Kuper van Autobedrijf H. Kuper uit Siddeburen: ”Reiniging en preventieve bescherming, daar draait het bij ons om. Wij gebruiken bijvoorbeeld Eurol Diesel System Cleaner bij elke onderhoudsbeurt. We zijn erg tevreden over de werking van Eurol additieven. Ook de klant merkt duidelijk verschil en dat is voor ons het belangrijkste.”

Gerelateerd