23 november 2021

Roetfilter_Eurol-Kenniscentrum

Roetfilterproblemen voorkomen

Sinds 2011 moeten dieselpersonenauto’s een door de fabrikant gemonteerd roetfilter hebben om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Per juli volgend jaar moeten keuringstations tijdens de APK van dieselpersonenauto’s de werking van het roetfilter checken. De aanscherping van de controle op roetfilters is een maatregel uit het Schone Lucht Akkoord. Des te belangrijker dus om de filter in goede staat te houden. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Roetfilters vangen tot meer dan 95% van het schadelijke roet af. Roetdeeltjes uit dieselauto’s vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. De roetdeeltjes dragen bij aan de vorming van fijnstof in de lucht. Deze roetdeeltjes ontstaan door onvolledige verbranding van de brandstof. De brandstofkwaliteit is daarbij ook van invloed, net als een goed werkend brandstofsysteem. De roetdeeltjes blijven echter wel aanwezig in het roetfilter.

Na verloop van tijd raakt de filter ‘vol’. Het motormanagementsysteem in de auto zorgt er dan voor dat de temperatuur van het uitlaatgas tijdelijk wordt verhoogd (naar 600 graden Celsius), zodat de roetdeeltjes die achter zijn gebleven alsnog worden verbrand en uit het filter gaan. Dit proces noemen we regenereren. De levensduur van de roetfilter is erg afhankelijk van een correcte regeneratie. Gebeurt dat niet dan zal het roetfilter op den duur verstopt raken.

Wanneer het roetfilter te vol raakt zal het roetfilterlampje gaan branden. Daarnaast is het mogelijk dat de motor minder vermogen heeft, inhoudt of niet op toeren komt. Een roetfilter gaat zo’n 130.000 tot 200.000 kilometer mee. Hoe beter u uw auto en roetfilter onderhoudt, hoe langer het roetfilter mee gaat. Enkele tips:

Tip 1 Rijd niet te laag in toeren

Het nieuwe rijden stimuleert het rijden in lage toeren, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd goed is. Veel automobilisten blijven te laag in de toeren rijden waardoor de motor te langzaam op bedrijfstemperatuur komt en het regeneratieproces niet op gang komt; door het uitblijven van het regenereren worden de roetdeeltjes niet verbrand. Op den duur zal, door het ophopen van de roetdeeltjes, het roetfilter gaan verstoppen.

Tip 2 Rijd lange afstanden

Door het afleggen van langere afstanden komt de motor goed op bedrijfstemperatuur en kan het regeneratieproces (het feitelijk schoonbranden van het roetfilter) ook volledig afgemaakt worden. Wordt dit proces continu onderbroken, door bijvoorbeeld korte afstanden of alleen in de stad te rijden, dan raakt het roetfilter sneller verstopt.

Tip 3 Gebruik de juiste motorolie

De werkzaamheid en zeker de levensduur van roetfilters bij zowel diesel- als benzinemotoren wordt mede bepaald door de oliekeuze. Het is dan ook belangrijk om de juiste motorolie te gebruiken. Bij auto’s met roetfilter adviseren wij om ‘mid SAPS’ of ‘low SAPS’ motorolie te gebruiken. SAPS staat voor Sulphated Ash (sulfaatas), Phosphorus (fosfor) en Sulphur (zwavel).

We willen u graag van advies voorzien bij de juiste oliekeuze. Neem contact op met onze servicedesk of gebruik de olieadviseur voor het juiste product.

Tip 4 Laat uw roetfilter controleren

Laat uw roetfilter bij een onderhoudsbeurt goed controleren. Dit kan uw garagist doen door middel van diagnose-apparatuur. Dan wordt daadwerkelijk zichtbaar hoe vol het roetfilter zit en of reiniging nodig is. Gebruik onze Service Point Locator voor een garagist bij u in de buurt.

Tip 5 Gebruik een DPF cleaner

Gebruik een additief om preventief het roetfilter te onderhouden. Eurol Diesel DPF Cleaner Plus is ontworpen om een roetfilter makkelijker te regenereren wanneer het roetfilter een bovengemiddelde roetbelasting heeft. Eurol Diesel DPF Cleaner Plus gebruikt een brandstof gedragen katalysator om de regeneratietemperatuur te verlagen van 600°C tot 400°C om koolstof makkelijker te laten verbranden. Preventief en regelmatig gebruik van dit additief kan problemen met het roetfilter voorkomen.

Tip 6 Onderhoud van uw brandstofsysteem

Gebruik een brandstofadditief om preventief het brandstofsysteem te onderhouden.
Hiervoor bieden wij diverse producten: Eurol Diesel System Cleaner en een Eurol Diesel Injection Cleaner. Eurol Diesel System Cleaner reinigt het hele brandstofsysteem en werkt preventief tegen corrosie en condensatie in de brandstoftank. Eurol Diesel Injection Cleaner is een diesel additief voor reiniging en bescherming van diesel injectoren.

Vanuit ons Research & Development Center houden onze engineers zich continu bezig met de ontwikkeling en verbetering van producten en technologieën. We volgen de innovaties in de markt op de voet om onze producten de juiste eigenschappen te geven voor optimale prestaties.

Gerelateerd