15 december 2023

zwaarbelaste-pen-bus-verbindngen-in-grond-verzet

Smering van pen-in-bus verbindingen in grondverzet

Bij zwaarbelast grondverzetmaterieel speelt de smering van pen-in-bus verbindingen een belangrijke rol in het behoud van de prestaties en levensduur van de machines en het voorkomen van stilstand. Deze verbindingen worden vaak blootgesteld aan zware belastingen, extreme omstandigheden en de uitdagende omgevingen waarin gewerkt wordt.

Grondverzetmaterieel zoals graafmachines, bulldozers, wielladers, shovels, tractoren, rupsmachines en zandwagens worden vaak blootgesteld aan zware belastingen. Dit heeft een behoorlijke impact op de smeerpunten, vooral op de pen-in-bus verbindingen. Zand en water vormen aanzienlijke uitdagingen voor de smering van deze zwaarbelaste pen-in-bus verbindingen. Zand fungeert namelijk als een schuurmiddel, waardoor slijtage toeneemt, terwijl water de smerende eigenschappen van het vet kan verminderen en roestvorming kan veroorzaken.

Klassieke smeervetten volstaan vaak niet 

Het is zaak om regelmatig onderhoud uit te voeren, inclusief het reinigen en opnieuw smeren van pen-in-bus verbindingen. Hierbij moet extra aandacht worden besteed aan de keuze van het smeervet dat waterafstotende eigenschappen moet hebben om de impact van vocht op de smering te voorkomen. 

Vaak is het gebruikelijk om Multi EP2, molybdeen di-sulfide of PTFE vetten te gebruiken voor smering van pen-in-bus verbindingen. Deze klassieke smeervetten zijn echter decennia lang geleden ontworpen voor toepassingen en machines uit die tijd. In veel gevallen voldoen deze smeervetten eenvoudigweg niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het smeren van modern materieel. Dit leidt tot onvoldoende smering, wat weer kan leiden tot slijtage, stilstand en hoge onderhoudskosten. 

Het selecteren van het juiste smeervet, rekening houdend met de uitdagingen van zand, water en zware belasting, is een belangrijke stap in het verbeteren van het onderhoudsproces en voorkomen van onverwachte stilstand. Daarnaast moeten machinisten en onderhoudspersoneel zich bewust zijn van de beperkingen van standaard smeervetten. Er moet een bereidheid zijn om de mogelijkheden van geavanceerdere nieuwe generatie smeervetten te verkennen. 

Zwaarbelaste machines, moderne smering 

Moderne technologische ontwikkelingen op het gebied van synthetische basisoliën, verdikkers en additieven hebben geleid tot nieuwe geavanceerdere smeervetten die beter presteren onder extreme omstandigheden. Deze moderne anti-slijtage additieven zorgen voor een beschermende laag die slijtage en corrosie voorkomen en de levensduur van de verbinding verlengt. Zo worden onverwachte stilstand en hoge onderhoudskosten voorkomen. 

De waterbestendige Eurol Grease CS-2 / 502-S is een goed voorbeeld van een modern smeervet. Dit smeervet bevat Eurol SYNGIS Technology, welke zorgt voor ongeëvenaarde anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. Daarmee wordt onverwachte stilstand voorkomen en onderhoudskosten sterk verlaagd. Biologisch afbreekbare versies zijn ook beschikbaar.

Gerelateerd