18 mei 2020

Functie-AdBlue_Eurol-Lubricants-Kenniscentrum

Wat is de functie van AdBlue?

Om aan de emissienormen te voldoen maken veel moderne dieselvoertuigen gebruik van AdBlue. Dit geldt niet alleen voor dieselmotoren in vrachtwagens, zware bedrijfswagens, schepen en tractoren, maar ook voor verschillende typen personenauto’s. Maar wat is AdBlue en hoe werkt het? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Wat is AdBlue?

AdBlue is een helder mengsel van gedemineraliseerd water en zuiver ureum (32,5%) en wordt internationaal ook aangeduid als Diesel Exhaust Fluid of AUS 32. Het is ontwikkeld om de voor mens en milieu schadelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselvoertuigen om te zetten in ongevaarlijke gassen, om zo te voldoen aan de strengere emissienormen.

Wanneer wordt AdBlue toegepast?

AdBlue wordt gebruikt in dieselvoertuigen met een Selective Catalytic Reduction katalysator, oftewel SCR. Een SCR-katalysator zorgt ervoor dat uitlaatgassen worden behandeld voordat ze het voertuig verlaten. Een groot deel van de zware bedrijfswagens die voldoen aan de Euro 4, Euro 5 en Euro 6 standaarden is uitgerust met een SCR-systeem en maakt dus gebruik van AdBlue. Dit geldt voor de meeste trucks na 2005; de eerste personenauto’s met dieselmotoren en SCR werden na de invoering van de Euro 6 standaard in 2014 geïntroduceerd.

Een SCR bevindt zich achter het roetfilter in de uitlaat. Wanneer een bepaalde hoeveelheid NOx de katalysator wil binnendringen, wordt vanuit het AdBlue-reservoir een afgemeten dosis AdBlue geïnjecteerd. De AdBlue wordt door de SCR-katalysator omgezet in ammoniak en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide. De gevormde ammoniak reageert met de NOx, waarbij de ongevaarlijke stoffen stikstof en waterdamp ontstaan. De SCR-katalysator zorgt er hierbij voor dat deze reactie snel en voldoende plaatsvindt.

AdBlue bijvullen

Wanneer u een voertuig rijdt dat AdBlue gebruikt, zult u een melding op het dashboard krijgen indien de AdBlue bijgevuld moet worden. Dit kunt u zelf doen of laten doen bij uw garage. Het is van belang deze melding zo spoedig mogelijk op te volgen; een te laag AdBlue-niveau kan ervoor zorgen dat uw voertuig niet meer start.

De plek waar het AdBlue-reservoir zich bevindt varieert. Voor personenauto’s zit deze meestal naast de dieselvulopening, te herkennen aan het blauwe kapje. Soms zit de AdBlue-tank echter ook op een andere plaats. Raadpleeg hiervoor indien nodig de handleiding van uw voertuig. Voor vrachtwagens is het vaak mogelijk AdBlue bij te vullen bij de grotere tankstations, voor personenauto’s en bestelwagens zijn kleinverpakkingen verkrijgbaar. Belangrijk is wel dat de AdBlue pas bijgevuld wordt als u hiervoor een melding ontvangt. Wanneer het reservoir eerder wordt bijgevuld en dus te vol raakt, gaat de vloeistof kristalliseren aan de vulhals, die als gevolg kan vervormen. Indien er AdBlue gemorst wordt, is het raadzaam de vloeistof te verwijderen met een spons en warm water.

De juiste motorolie voor uw voertuig met SCR

Om uw voertuig optimaal te beschermen is het daarnaast van belang dat de juiste motorolie wordt toegepast. Voor voertuigen met SCR-systeem schrijven OEM’s low SAPS en mid SAPS motoroliën voor, die veilig zijn voor de nabehandelingssystemen. Deze motoroliën zijn voor het trucksegment te herkennen aan de basisspecificatie ACEA E6 of E9, voor personenauto’s is dit ACEA C1 tot en met C5. Benieuwd welke motorolie geschikt is voor uw voertuig en welke verversingsintervallen worden aanbevolen? Raadpleeg dan onze Olieadviseur.

AdBlue kopen

Voor een correcte werking van uw SCR-systeem is het van belang een hoge kwaliteit AdBlue te gebruiken. Het assortiment van Eurol heeft AdBlue in 5L, 10L en 200L formaat die voldoet aan de ISO 22241 norm. Meer weten over de verkrijgbaarheid van dit product? Ga dan naar onze Dealer Locator.

Gerelateerd