25 juni 2018

Eurol behaalt het ISO 14001 Milieumanagement Certificaat.

Eurol behaalt ISO 14001 milieumanagement certificaat

ISO 14001:2015 is een gestandaardiseerde en internationale norm voor milieumanagementsystemen waarmee alle milieu-gerelateerde processen continue geoptimaliseerd worden door risico’s te beheersen en kansen te benutten. Eurol beschikt eveneens over het vernieuwde internationale ISO 9001:2015 certificaat.

Martijn Pfeiffer, algemeen directeur van Eurol is blij met de behaalde prestatie: “We besteden in onze dagelijkse bedrijfsvoering structureel meer aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het scheiden van afvalstromen en het recyclen van afval zijn een aantal zichtbare maatregelen, maar we gaan verder. Met het ISO 14001:2015 certificaat optimaliseren we continue alle milieu-gerelateerde processen en zetten we een belangrijke stap in het verduurzamen van onze gehele bedrijfsvoering.”

Gerelateerd