Locatie instellingen
Terug naar overzicht | Eurol Actence 5W-30

Eurol Actence 5W-30

Art. E100058-210L
Volsynthetische longlife motorolie ACEA C4
Eurol Actence 5W-30 is een vol-synthetische olie voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Bovendien wordt deze olie probleemloos toegepast in auto's met katalysator, turbo en directe injectie. Eurol Actence 5W-30 biedt een extreem goede bescherming tijdens lange verversingstermijnen. Het is met name geschikt voor Euro-4 personenwagens van waarvoor ACEA C4 wordt voorgeschreven, om het dichtslibben van de roetfilters te voorkomen. Eurol Actence 5W-30 heeft derhalve een laag sulfaatasgehalte alsmede lage gehaltes aan fosfor en zwavel (zgn "low SAPS" technologie). Eurol Actence 5W-30 biedt niet alleen een uitermate goede bescherming tegen slijtage, maar ook tegen roest en corrosie, terwijl speciale additieven de onderdelen schoonhouden van vuil, sludge en afzettingen. Eurol Actence 5W-30 zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en een hoge thermische stabiliteit bij zware bedrijfsomstandigheden.
Bekijk verkooppunten Neem contact op
Eurol Actence 5W-30

Eurol Actence 5W-30

E100058-210L
Kenmerken
Inhoud (volume) 210 liter
Kleur bruin
Vlampunt 210 celsius
Dichtheid bij 20°C 0.8468
Sulfaatas 0.5
Viscositeitsindex 172
Viscositeitsbeschrijving 5W-30
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 69.7
Viscositeit, dynamisch (CCS) 5190
Compositiebeschrijving Volsynthetisch
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 12.1
Pour point -42 celsius
Performance
Approved Renault RN0720
Performance level ACEA C4 | MB 229.51 | MB 226.51
Downloads
Afbeelding
Productinformatie
Veiligheidsinformatie
E100058_Renault_RN0720_(18-02-2025)