Locatie instellingen
Terug naar overzicht | Eurol Sportbike 5W-40

Eurol Sportbike 5W-40

Art. E100102-1L
Volsynthetische motorolie voor 4-takt motorfietsen
Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn is een volsynthetische motorolie zonder friction-modifiers, ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen. Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn is gebaseerd op estertechnologie waar een uitermate extra bescherming biedt tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie. De olie biedt geoptimaliseerde wrijvingskarakteristieken. Deze olie kan ook toegepast worden in motorfietstransmissies waar een API SF, SG, SH, SJ of SL olie vereist is. Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn is onder alle omstandigheden geschikt voor zowel toer-, race- als cross toepassingen. Luchtinslag en schuimvorming worden ook onder de zwaarste omstandigheden vermeden. Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn heeft een lage vluchtigheid, hetgeen indikking en olieverbruik tot een minimum beperkt. Door zijn uitgekiende samenstelling biedt deze olie een uitstekende bescherming voor tandwielen en natte koppelingen. Ondanks de extreme belastingen in tandwielen breekt de verdikker nauwelijks af, zodat ook bij hoge temperaturen de viscositeit nog hoog genoeg is om een stevige smeerfilm te garanderen. Bij lage temperaturen zorgen Eurol Sportbike Fullsyn 5W-40 en 5W-50 voor een snelle opbouw van de smeerfilm, zodat de motor ook bij koude start voldoende bescherming krijgt.
Bekijk verkooppunten Neem contact op
Eurol Sportbike 5W-40

Eurol Sportbike 5W-40

E100102-1L
Kenmerken
Inhoud (volume) 1 liter
Kleur bruin
Vlampunt 201 celsius
Dichtheid bij 20°C 0.846
Sulfaatas 0.8
Viscositeitsindex 176
Viscositeitsbeschrijving 5W-40
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 85.9
Viscositeit, dynamisch (CCS) 5750
Compositiebeschrijving Volsynthetisch
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 14.5
Pour point -45 celsius
Performance
Approved API SN | JASO MA2
Performance level API SM | API SL | JASO MA
Downloads
Afbeelding
Productinformatie
Veiligheidsinformatie
E100102_API_SN_(31-03-2025)