Locatie instellingen
Terug naar overzicht | Eurol Front Fork Oil SAE 30

Eurol Front Fork Oil SAE 30

Art. E107030-1L
Universele vorkolie
Eurol Front Fork Oil SAE 30 wordt gefabriceerd uit zorgvuldig gekozen paraffinische basisoliën met een laag stolpunt en een hoge viscositeitindex. Eurol Front Fork Oil SAE 30 wordt voorzien van zeer effectieve additieven. Deze zorgen voor een exceptionele hydraulische vering en demping, waarbij scuffing en slijtage tot een minimum gereduceerd worden en de bewegingen soepel verlopen. Daarnaast wordt de nodige bescherming geboden tegen schuimvorming en corrosie. Eurol Front Fork Oil SAE 30 tast de afdichtingen niet aan. Eurol Front Fork Oil SAE 30 is thermisch en oxidatief stabiel en kan in een breed temperatuursbereik ingezet worden. Dankzij de stabiele viscositeitsindexverbeteraars blijven deze oliën hun viscositeit voor zeer lange tijd behouden.
Bekijk verkooppunten Neem contact op
Eurol Front Fork Oil SAE 30

Eurol Front Fork Oil SAE 30

E107030-1L
Kenmerken
Kleur rood
Vlampunt 198 celsius
Dichtheid bij 20°C 0.8717
Viscositeitsindex 125
Viscositeitsbeschrijving SAE 30
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 67
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 9.6
Pour point -45 celsius
Downloads
Afbeelding
Productinformatie
Veiligheidsinformatie