Locatie instellingen
Terug naar overzicht | Eurol Petrol Fuel Treat

Eurol Petrol Fuel Treat

Art. E802515-250ML
Brandstofadditief voor benzine conservering
Eurol Petrol Fuel Treat is ontwikkeld om uw bezinemotor aangedreven machine te beschermen tegen gom, lakvorming, roest en corrosie in het gehele brandstofsysteem. Benzine bestaat uit een complex mengsel van koolwaterstoffen welke zeer gevoelig zijn voor licht en lucht. Benzine zonder antioxidanten is gevoelig voor oxidatie en gomvorming. Stilstaande benzine is slechts 3 maanden houdbaar wanneer het onbehandeld is, wat resulteert in een afname van het octaangetal (RON). Zuurstof heeft een negatieve invloed op benzine; het verandert de molecuulstructuur en verlaagt zo het octaangetal. Eurol Petrol Fuel Treat voorkomt degradatie van benzine tijdens seizoens- of langdurige opslag doordat het de oxidatiestabiliteit verbetert.Vooral benzine met ethanol (E10) is gevoelig voor vochtabsorptie, waardoor er gommen of vaste stoffen worden gevormd. Wanneer benzine met water een carburateur of rubberen onderdelen bereikt, kan corrosie een serieus probleem vormen. Een 250ml blik Eurol Petrol Fuel Treat is aanbevolen voor 35L to 65L benzine. Gebruik Eurol Petrol Fuel Treat bij elke tankbeurt. Laat de Eurol Petrol Fuel Treat het gehele brandstofsysteem doorlopen om een goede behandeling te realiseren, niet enkel de brandstof welke in de tank is opgeslagen. Gebruik, voor het meest optimale resultaat, dit additief wanneer u verwacht dat de benzine voor een langere periode zich in de brandstof- of opslagtank zal bevinden. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Eurol Petrol Fuel Treat betreft opslag en houdbaarheid.
Bekijk verkooppunten Neem contact op
Eurol Petrol Fuel Treat

Eurol Petrol Fuel Treat

E802515-250ML
Kenmerken
Kleur Geel
Vlampunt 62 celsius
Dichtheid bij 20°C 0.8037
Downloads
Afbeelding
Productinformatie
Veiligheidsinformatie