Locatie instellingen
Terug naar overzicht | Eurol Petrol Octane Improver

Eurol Petrol Octane Improver

Art. E802516-250ML
Brandstofadditief ter verhoging van het octaangetal van benzine
Eurol Petrol Octane Improver is speciaal samengesteld om het octaangetal (RON) van benzine te verhogen. Door de aanbevolen dosering te gebruiken, zal Eurol Petrol Octane Improver het octaangetal 4 tot 6 punten doen stijgen. Bij het gebruik van Eurol Petrol Octane Improver zal de motor sneller reageren op het gaspedaal. De motor voelt levendiger aan en bij constante snelheid zal het brandstofverbruik licht afnemen. Eurol Petrol Octane Improver voorkomt en verhelpt pingelen wanneer de motor hoog in zijn toerentalbereik opereert. Door Eurol Petrol Octane Improver toe te voegen aan de benzine, zal de weerstand tegen het kloppen bij hoge toerentallen significant verbeteren. Eurol Petrol Octane Improver kan veilig gebruikt worden in een auto uitgerust met een katalysator. Eurol Petrol Octane Improver kan gebruikt worden om het octaangehalte van de benzine te verhogen, wanneer deze van zichzelf onvoldoende is om een motor probleemloos te laten draaien. Een 250 ml blik Eurol Petrol Octane Improver is geschikt voor 35 tot 65L benzine. Voeg de Eurol Petrol Octane Improver toe aan de brandstoftank alvorens de brandstof toe te voegen om te zorgen voor een zo goed mogelijk vermenging. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Eurol Petrol Octane Improver betreft opslag en houdbaarheid.
Bekijk verkooppunten Neem contact op
Eurol Petrol Octane Improver

Eurol Petrol Octane Improver

E802516-250ML
Kenmerken
Kleur oranje
Vlampunt 61 celsius
Dichtheid bij 20°C 0.8354
Downloads
Afbeelding
Productinformatie
Veiligheidsinformatie