17 juli 2019

Bent-Conrod_Eurol-Kenniscentrum

Juiste motorolie voorkomt Low Speed Pre Ignition (LSPI)

Als gevolg van downsizing van verbrandingsmotoren doet zich steeds vaker een nieuw fenomeen voor: Low Speed Pre Ignition (LSPI). LSPI hoor en zie je niet aankomen maar veroorzaakt wel ernstige motorschade. Wat is Low Speed Pre Ignition? In dit artikel belichten we LSPI.
Piston-Damage_Verkleind_Eurol-Kenniscentrum

Automotoren moeten wettelijk steeds schoner worden en de markt vraagt om zuinigere motoren. De prestaties mogen echter niet minder, maar moeten steeds beter worden. Autofabrikanten bereiken dit door benzinemotoren te downsizen en technologie zoals uitlaatgasrecirculatie (EGR), katalysatoren, turbodrukvulling en directe injectie toe te passen.

Door deze aanpassingen worden brandstofmotoren steeds zwaarder belast. Hierdoor wordt de kans op motorschade vergroot. Over de exacte oorzaak is nog veel discussie, maar één van de mogelijke oorzaken kan Low Speed Pre Ignition zijn.

Wat is LSPI?

LSPI is een ongewenste en ongecontroleerde verbranding die niet te verwarren is met pingelen. Moderne auto’s rijden in een zo hoog mogelijke versnelling met het doel brandstof te besparen. Wanneer met lage toeren gas wordt gegeven, wordt de motor zeer zwaar belast. Bij lage toerentallen en onder hoge belasting kan, in het geval van TGDI (direct ingespoten benzine met turbo) motoren, LSPI ontstaan.

Low Speed Pre Ignition is een ongewenst fenomeen omdat de verbranding ontstaat tijdens de compressieslag; het moment dat de zuiger onderweg is naar zijn bovenste dode punt. Brandstof wordt tijdens de compressieslag in de verbrandingskamer gespoten en nagloeiende kooldeeltjes ontsteken deze brandstof. De gassen zetten uit terwijl de zuiger nog comprimeert, waardoor de druk in de verbrandingskamer extreem toeneemt.

Wanneer de verbranding plaatsvindt tijdens de compressieslag, kan dit serieuze schade aanrichten in de motor, aangezien de zuiger en alle onderdelen hieronder de druk in de verbrandingskamer moeten opvangen. Om de verbrandingskamer vrij te houden van kooldeeltjes, moet de motorolie in staat zijn het vuil van de cilinderwand te verwijderen.

Eurol Protence GN II

Kritische factor in het beperken van LSPI is de keuze voor de juiste motorolie. Iedere autofabrikant ontwikkelt zijn eigen specifieke motoren, die ieder hun eigen specifieke motorolie nodig hebben. Waar tot vijftien jaar geleden vaak niet meer dan drie à vier verschillende soorten motorolie gebruikt werden, zijn er nu wel meer dan tien verschillende types.

Voorkom LSPI

Om pech onderweg, stilstand en kostbare reparaties te voorkomen, is het dus essentieel om de juiste motorolie te gebruiken. Eurol heeft een rijke historie in de ontwikkeling van motorolie en heeft op basis hiervan olie ontwikkeld met een extra bescherming tegen LSPI. Eurol Protence GN II motorolie is er voor benzinemotoren en hybride-aandrijving van personenauto’s met (directe) injectiemotoren, turbo en katalysatoren. De olie is getest en goedgekeurd door autofabrikanten en voldoet aan de allerhoogste eisen met betrekking tot slijtagebescherming.

Gerelateerd