27 juni 2019

E20-07-2017-244-verkleind

Nut en noodzaak fluid management

Tegenwoordig worden er in de garage veel meer soorten vloeistoffen gebruikt dan vroeger. Denk hierbij aan smeermiddelen, remvloeistoffen, antivries, transmissieolie, koelvloeistoffen, AdBlue en additieven. Voor verschillende merken en typen auto’s worden specifieke Eurol producten gevraagd. Dit brengt zowel logistieke als administratieve vraagstukken met zich mee en dat vraagt om het efficiënt managen van al deze producten. Eurol legt uit wat fluid management is en wat het u oplevert.,

Fluid Management is een vrij nieuwe term binnen de garagewereld. Voorheen was het aantal soorten vloeistoffen gering om een garage draaiende te houden. De tijden zijn veranderd en autofabrikanten vragen bij verschillende merken en typen om verschillende vloeistoffen. Daarvoor ontwikkelt Eurol continu specifieke vloeistoffen die zorgen voor optimale prestaties, lager brandstofverbruik en lagere emissiewaarden.

Beheren en beheersen

Deze ontwikkeling heeft een direct gevolg voor de garagehouder die al deze verschillende vloeistoffen, in verschillende hoeveelheden op voorraad moet houden. Daarbij is nog veel winst te halen. Zo is er vaak een gebrek aan fysieke ruimte, kennis en de juiste tools. Het gevolg is dat de kans op fouten, dus het gebruik van de verkeerde vloeistof, toeneemt en de efficiëntie van de werkzaamheden juist afneemt. Deze situatie is te voorkomen door het managen van alle benodigde vloeistoffen in een garage. Het gaat daarbij niet alleen om beheersing van het gebruik van de vloeistoffen maar ook het inkopen, het opslaan en het afvoeren ervan.

Hoe breed en professioneel garagebedrijven deze problematiek aanpakken is onder meer afhankelijk van de grootte en het type bedrijf. Allround garages hebben te maken met een veelvoud aan producten vanwege het grote aantal verschillende auto’s dat zij onderhouden. Het managen van deze vloeistoffen kent grofweg gezien twee kanten: enerzijds de fysieke opslag van de verschillende producten, anderzijds de bijbehorende administratie.

Opslag

Om het grote aantal verschillende vloeistoffen op een overzichtelijke manier op te slaan en te kunnen gebruiken zijn er verschillende systemen. Eurol beschikt over een handzame 20 liter can met een bijbehorende compacte metalen display. Met dit systeem zijn er maximaal 12 verschillende vloeistoffen op een vierkante meter op te slaan. De stevige can heeft een ontluchtventiel zodat het aftappen probleemloos verloopt. Bovendien zijn toebehoren zoals een stevige schenkkan en robuuste tapkranen beschikbaar. Mocht er desondanks gemorst worden dan vangt de grote lekbak de vloeistof op. Voor de juiste codering heeft Eurol magneetstrips beschikbaar. Voor 60 liter drums heeft Eurol een soortgelijke metalen display met opslag van 6 stuks op een vierkante meter.

Administratie

De administratie vormt vaak een probleem. Welke vloeistoffen komen er binnen, hoeveel wordt waarvan gebruikt, voor welke klant en wanneer is het nodig om welk middel weer te bestellen? Voor deze vragen biedt een fluid management systeem uitkomst. Dit is speciale software gekoppeld aan sensoren die het niveau meten van de verschillende bulktanks waarin de vloeistoffen zijn opgeslagen.

Automatisering

Eurol biedt een dergelijke oplossing waarmee op afstand het niveau in uw bulktank wordt bijgehouden. In de praktijk blijkt het lastig om goed bij te houden hoeveel vloeistof iedere bulktank nog bevat. In het slechtste geval komen medewerkers er ‘plotseling’ achter dat een tank leeg is waardoor bepaalde klanten niet kunnen worden bediend totdat de voorraad weer is aangevuld. Doordat sensoren het niveau in de gaten houden, kunnen ze vroegtijdig aangeven wanneer moet worden ingekocht. U krijgt een signaal wanneer de ondergrens bereikt is. In onderling overleg wordt er nieuwe voorraad geleverd zodat u nooit zonder vloeistoffen komt te zitten.

Er bestaan ook afgiftemeters die u ondersteunen bij het aftappen van een specifieke hoeveelheid uit de tank. De gewenste hoeveelheid is uiteraard in te stellen en voorkomt dat er onnodig veel vloeistof wordt getapt. De software levert u gegevens om bij te houden wie, wanneer, welke hoeveelheden en voor welk doel heeft gebruikt. Daarbij heeft de gebruiker de mogelijkheid om de software volledig af te stemmen naar eigen eisen en wensen.

Inkoop

Bovendien kan met de data ook uw werkplaatsefficiëntie worden verhoogd. Inzicht in de volumes van vloeistoffen is handig wanneer het gaat om te bepalen in welke verpakkingsgrootte moet worden ingekocht. Dit heeft weer een positieve invloed op de inkoopprijs. Daarnaast is er een goede vergelijking te maken tussen de hoeveelheid vloeistof die uiteindelijk aan een klant wordt doorberekend – gebaseerd op de hoeveelheid die daadwerkelijk is verbruikt – en de hoeveelheid die is besteld. Grotere verschillen hierin kunnen duiden op lekkage, diefstal of inefficiënt gebruik.

Extra rendement

Tot slot kan het systeem uitkomst bieden om juist extra producten in te kopen waarmee klanten nog beter zijn te bedienen. Bijvoorbeeld Eurol olie- en brandstofadditieven. Deze toevoegingen kunnen zowel technisch als commercieel belangrijke voordelen opleveren. Zo voorkomen en verhelpen additieven bepaalde technische problemen die door bio-bestanddelen in brandstoffen en verfijndere motortechnieken steeds vaker voorkomen. Bij een goede uitleg is de klant bereid hiervoor meer te betalen. Eurol heeft additieven in one-shot verpakkingen zodat er geen restanten optreden.

Vergroot uw kennis

Voor iedereen die vaststelt dat het fluid management in de werkplaats beter moet, doet er verstandig aan de kennis te vergroten. Eurol helpt u hierbij met advies en ondersteuning. Verder bieden we werkplaatsmaterialen die bijdragen aan het optimaal beheren en beheersen van uw vloeistoffen.

Gerelateerd