12 oktober 2023

Euro 7 wetgeving update

Update over Euro 7-norm: Uitstel en herziening van eisen

Recentelijk zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot de Euro 7-emissienormen voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens en zware bedrijfswagens. In dit artikel bieden we een update over deze ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de informatie die eerder op onze website is gedeeld. We berichten u al eerder over de impact van deze milieunorm voor de automotive en de heavy duty markt.  
Update over Euro 7-norm

Op 25 september heeft de Europese ministerraad besloten om de strenge Euro 7-eisen, zoals eerder voorgesteld, te herzien. Dit besluit heeft geleid tot een situatie waarin de Euro 7-norm niet zonder aanpassingen zal worden geïmplementeerd. De exacte uitkomst en definitieve eisen van de Euro 7-norm zullen pas bekend zijn nadat het Europees Parlement zich over deze kwestie heeft gebogen.

Daarnaast hebben EU-lidstaten aangegeven dat zij niet akkoord gaan met strengere uitstootnormen zoals eerder voorgesteld onder de Euro 7-norm door de Europese Commissie. Dit betekent dat er waarschijnlijk aanpassingen zullen worden gedaan aan de oorspronkelijke voorstellen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de lidstaten.

In eerdere artikelen (artikel automotive en artikel heavy duty) op onze website hebben we uitgebreid informatie gedeeld over de aanstaande Euro 7-norm en wat dit zou betekenen voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Met de recente ontwikkelingen en besluiten van de Europese ministerraad en de EU-lidstaten is het duidelijk dat er veranderingen en aanpassingen zullen zijn ten opzichte van de eerder gedeelde informatie.

Conclusie en vooruitblik

De recente besluiten rondom de Euro 7-norm wijzen op een herziening en mogelijk uitstel van de implementatie van de norm. Voor de automotive sector en voertuigeigenaren betekent dit dat er nog enige onzekerheid bestaat over de exacte eisen en de timing van de Euro 7-norm. We raden aan om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en we zullen m verdere updates en informatie delen zodra deze beschikbaar zijn.

Neem voor meer informatie of advies contact op met onze Technical Service afdeling of uw Eurol adviseur. Houd verder de Eurol online olieadviseur in de gaten voor de juiste aanbeveling voor specifieke voertuigen.