Eurol Specialty Duurzaamheid Scan Bespaar kosten CO2-neutraal

Mens, machine en milieu

Kwaliteit en duurzaamheid gaan voor ons hand in hand. We ontwikkelen daarom kwalitatief hoogwaardige smeermiddelen die vriendelijker zijn voor mens & machine en minder belastend zijn voor het milieu. Onze producten worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, zowel in verbrandingsmotor- als elektrisch aangedreven voertuigen en machines. Goede smering verlaagt het energieverbruik en de uitstoot, ongeacht de toepassing of technologie. 
Eurol Groene Smeermiddelen Heavy Duty

Duurzame producten

Veel productlijnen van Eurol dragen bij aan een lagere ecologische voetafdruk. Hieronder vallen onze Specialty Lubricants met SYNGIS Technology, die bestaan uit biologisch afbreekbare en microplastic-vrije producten. Het gebruik van Specialty Lubricants leidt tot energiebesparing en een langere levensduur van uw investeringen.

Ook in de meer gangbare productgroepen gaan we voor duurzaam. Eén van de drivers voor ontwikkeling van motoroliën is verlaging van uitlaatgasemissies. Met de nieuwe generatie motoroliën zijn we in staat aan de meest strenge normen te voldoen.

Eurol-Flush

Besparingen op energie, verbruik en onderhoud

De additievenlijn helpt schadelijke motorvervuiling te voorkomen en te verhelpen. De ‘long-life’ en ‘fuel-efficient’ motoroliën dragen bij aan een lager brandstof- en olieverbruik. AdBlue van Eurol verlaagt de uitstoot van NOx in heavy duty voertuigen en personenauto’s.

Besparingen op energie, verbruik en onderhoud zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen bij onze klanten. Het gebruik van Eurol producten levert daarmee een duidelijke win-win op. Lees de praktijkcases voor meer informatie.

Regie over uw smeermiddelen

ISO 14001 milieu-certificering

Om ons milieu- en duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen en te borgen zijn wij sinds mei 2018 ISO 14001:2015 gecertificeerd. Hiermee voldoet Eurol aan de internationale norm op het gebied van milieumanagement. We besteden structureel aandacht aan het milieu in onze dagelijkse bedrijfsvoering, beheersen onze milieurisico’s en verbeteren continue onze milieuprestaties. Ons beleid heeft een positieve invloed op de levenscyclus van producten, inclusief mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en afnemers.