Eurol-Familie-Bedrijf

Klein gebaar, groot verschil

Met de Eurol Foundation zetten we ons in voor maatschappelijke projecten die een merkbaar verschil maken. De Eurol Foundation zet zich specifiek in voor het verminderen van armoede, het bevorderen van een beter milieu, het creëren van een duurzame leefomgeving en het verbeteren van de gezondheid. Ons doel is om met elk klein gebaar een groot verschil te maken. 

Richtlijnen

De Eurol Foundation geeft donaties door financiële bijdragen of bijdragen in natura, zoals faciliteiten, promotionele goederen, producten aan uiteenlopende projecten die passen bij onze doelstelling.

Daarbij ligt de focus op het steunen van lokaal georiënteerde, kleinschalige projecten, waaraan wij vanuit Eurol een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Onze donatie moet ertoe doen. Het is voor ons erg belangrijk dat onze donatie op de juiste plek en bij de juiste mensen terecht komt.

De te steunen organisatie moet professioneel, betrouwbaar en van onbesproken gedrag zijn.

Wat hebben we zoal gedaan?

Een kleine greep uit de initiatieven:

  • Donatie aan Giro 555 voor Oekraïne
  • Stichting Nidos voorzien van Eurol wintermutsen voor de noodopvang en aankomst van minderjarige jongeren
  • Voedselbank donaties
  • Stichting Christ's Hope financieel ondersteund voor de komst van zonnepanelen bij 2 naschoolse opvangcentra, Kinshasa in Congo
  • Kerstwensactie onder de medewerkers van Eurol
  • Donaties Pink Ribbon, Alpe d'Huez, KWF, Tour for Life Daniel den Hoed, Stichting Hartcentrum Twente
  • Diverse donaties in goederen/producten aan Friese Rijders voor Oekraïne.

Aanvragen

Heeft u of kent u een initiatief dat onze steun goed kan gebruiken? Laat het ons weten! Om uw aanvraag te beoordelen moet u gebruik maken van het aanvraagformulier. We vragen u onze richtlijnen in ogenschouw te houden en het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Een interne selectiecommissie beoordeelt alle aanvragen. We geven u binnen 4 weken bericht over de uitkomst van uw verzoek. De toe- of afwijzing wordt u per mail meegedeeld. Navraag over totstandkoming van dit besluit is niet mogelijk.

Contact- en adresgegevens organisatie

Contactgegevens aanvrager

Organisatie/project (goed doel)

Aanvullende informatie