productgroups
 

Eurol Battery Acid (Accuzuur)

Voor het bijvullen van elk type accu

Eurol Accuzuur bevat 37% zwavelzuur en is geschikt voor elk merk accu. Voor het bijvullen van de accu uitsluitend gedemineraliseerd water gebruiken (altijd zuur bij water voegen).

Waarschuwing:

PAS OP: Dit product is corrosief/bijtend Loodaccu's zijn gevuld met zwavelzuur, soortelijk gewicht 1,28 kg/l.

Dit zuur kan brandwonden op de huid veroorzaken en tast vele materialen aan.

Nooit water bij zuur gieten.Bij aanraking met de huid: direct spoelen met veel water !

Indien accuzuur in de ogen komt: direct spoelen met veel water en een arts raadplegen !

Gemorst accuzuur wegspoelen met veel water, eventueel neutraliseren met soda.

Tijdens het laden ontstaat het explosieve waterstofgas (knalgas ).

Een kleine vonk is voldoende om de accu te laten exploderen. Plaats tijdens het laden de accu in een voldoende geventileerde ruimte.

Voorkom vonkvorming en open vuur in de directe nabijheid van de accu.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C1.28 kg/l

Leverbaar in

E301300 - 1L
Artikelnummer
E301300 - 1L
E301300 - 10L
Artikelnummer
E301300 - 10L
E301300 - 1L
E301300 - 10L
{r.title}