productgroups
 

Eurol Multisept FG ISO-VG 150

Synthetische tandwielkastolie voor incidenteel voedselcontact

Eurol Multisept FG ISO-VG 150 is een speciaal ontwikkelde, niet-toxische, synthetische smeerolie voor industriële toepassingen zoals de smering van zwaar en/of stotend belaste tand- en wormwieloverbrengingen, en speciaal geeigend voor de voedingsmiddelenindustrie. Door het lage stolpunt en de hoge viscositeitsindex zijn Eurol Multisept FG 150 en 150 bij zowel extreem hoge temperaturen als extreem lage temperaturen het aangewezen smeermiddel.

Eurol Multisept FG ISO-VG 150 is een zogenaamd EP (Extreem Pressure) olie met een groot drukopnemend vermogen waardoor plotselinge piekbelastingen uitstekend worden opgevangen, en de inwendige wrijving minimaal blijft.

Eurol Multisept FG ISO-VG 150 biedt zeer goede weerstand tegen oxidatie (ook bij zeer hoge temperaturen), verlengt de levensduur van de tandwielen, heeft een geringe neiging tot schuimvorming en heeft zeer goede anti-slijtage en drukopnemende eigenschappen.

Eurol Multisept FG ISO-VG 150 is volledig verdraagzaam met pakkingen en afdichtingen en is mengbaar met minerale oliën. Deze olie heeft verder uitstekende anti-corrosie eigenschappen en voorkomt afzettingen. Mede hierdoor kunnen deze olien ingezet worden voor langere verversingsintervallen.


PERFORMANCE

INS H1

NSF H1


SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.86 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C17.5 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C150 cSt
Vlampunt248 °C
Pour point-40 °C

Leverbaar in

E902570 - 60L
Artikelnummer
E902570 - 60L
E902570 - 210L
Artikelnummer
E902570 - 210L
E902570 - 60L
E902570 - 210L
{r.title}