productgroups
 

Eurol Oxycleaner

Zuur reinigingsmiddel voor zware vervuiling

Eurol® Oxycleaner is een zeer krachtig zuur reinigingsmiddel met een buitengewoon grote reinigingskracht voor een breed toepassingsgebied. Het is bij uitermate geschikt om zware vervuilingen als olie, kalk en oxidatie/roest te verwijderen.

Eurol® Oxycleaner is samengesteld uit milieuvriendelijke componenten met goede biologische afbreekbaarheid.

Het opnieuw corroderen van het metaal wordt voorkomen doordat er aan dit product een corrosie-inhibitor is toegevoegd.

Eurol® Oxycleaner heeft afhankelijk van de ondergrond een inwerktijd nodig van max. 30 minuten.

Het oppervlak nooit laten opdrogen en afspoelen met veel water.

Mengverhouding: 1:1 tot 1:10 (afhankelijk van de vervuiling).

Eurol® Oxycleaner reageert heftig met loog.

Niet gebruiken op kalksteen en marmer.

Indien onzekerheid bestaat over de bestendigheid van de ondergrond altijd eerst op een onopvallende plaats testen.


Performance

Veiligheids- en milieu-aspecten:

  • Irriterend voor de ogen en ademhalingswegen
  • niet explosief, niet brandbaar
  • Bij brand ontstaan geen schadelijke ontledingsprodukten en geen schadelijke dampen
  • biologisch afbreekbaar

VORSTVRIJ OPSLAAN


Specifieke waarden

Oxycleaner
Soortelijk gewicht bij 20°CKg/L1,13
pH concentraat<1
KookpuntoC>100
GeurZurig

Leverbaar in

E602340 - 10L
Artikelnummer
E602340 - 10L
E602340 - 10L
{r.title}