productgroups
 

Eurol Oxycleaner

Zuur reinigingsmiddel voor zware vervuiling

Eurol Oxycleaner is een zeer krachtig zuur reinigingsmiddel met een buitengewoon grote reinigingskracht voor een breed toepassingsgebied. Het is bij uitermate geschikt om

zware vervuilingen als olie, kalk en oxidatie/roest te verwijderen.

Eurol Oxycleaner is samengesteld uit milieuvriendelijke componenten met goede biologische afbreekbaarheid.

Het opnieuw corroderen van het metaal wordt voorkomen doordat er aan dit product een corrosie-inhibitor is toegevoegd.

Eurol Oxycleaner heeft afhankelijk van de ondergrond een inwerktijd nodig van max. 30 minuten.

Het oppervlak nooit laten opdrogen en afspoelen met veel water.

Mengverhouding: 1:1 tot 1:10 (afhankelijk van de vervuiling).

Eurol Oxycleaner reageert heftig met loog.

Niet gebruiken op kalksteen en marmer.

VORSTVRIJ OPSLAAN

Indien

onzekerheid bestaat over de bestendigheid van de ondergrond altijd eerst op een onopvallende plaats testen.SPECIFIEKE WAARDEN

Vlampunt100 °C

Leverbaar in

E602340 - 10L
Artikelnummer
E602340 - 10L
E602340 - 10L
{r.title}