productgroups
 

Eurol Vacuumolie ISO-VG 100

Minerale vacuümpompolie

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 is een olie met een zeer goede oxidatiestabiliteit. Hierdoor is deze olie bij uitstek geschikt voor toepassing in vacuümpompen die onder zware bedrijfsomstandigheden moeten werken.

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 bestaat uit solvent geraffineerde paraffine-basisoliën met lage dampspanning; een minimale hoeveelheid additieven zorgt voor een afdoende bescherming tegen slijtage, roest en corrosie, terwijl water en lucht snel afgescheiden worden.

Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 100 heeft een van nature hoge viscositeits index. Hinderlijke viscositeitsveranderingen als gevolg van temperatuurschommelingen worden hierdoor vermeden.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8844 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C11.3 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C103.5 cSt
Viscositeitindex95
Vlampunt222 °C
Pour point-30 °C

Leverbaar in

E122573 - 60L
Artikelnummer
E122573 - 60L
E122573 - 60L
{r.title}