productgroups
 

Eurol Transmission Stop Leak

Olie additief om olielekkages van de transmissie te elimineren

Eurol Transmission Stop Leak is een additief ontwikkeld afdichtingen en o-ringen te laten zwellen en te revitaliseren om lekken in automatische transmissies te stoppen.

Eurol Transmission Stop Leak voorkomt verdere lekken om een laag oliepeil, alsmede verontreiniging van de bodem of het grondwater te voorkomen.

Eurol Transmission Stop Leak bevat geen oplosmiddelen of vaste stoffen en laat niet enkel de afdichtingen en o-ringen zwellen, maar houdt ze elastisch.

Eurol Transmission Stop Leak is mengbaar met alle minerale en synthetische ATF oliën.

Een 250ml blik Eurol Transmission Stop Leak wordt aanbevolen voor gebruik in 8L tot 10L ATF (ca. 25ml/l). Zorg dat het maximale oliepeil niet overschreden wordt door de oliepeilstok af te lezen. Laat de motor na het toevoegen van het additief 10 minuten stationair lopen om een goede menging in de olie te krijgen.

Het is niet aan te raden Eurol Transmission Stop Leak te gebruiken bij een grote lekkage van de transmissie. Bij extreme lekkage wordt geadviseerd de oorzaak (bv. gescheurde pakking) te laten achterhalen en de benodigde maatregelen te nemen.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking en neem bij vragen contact op met uw distributeur of met uw contactpersoon binnen Eurol. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de Eurol Transmission Stop Leak betreft opslag en houdbaarheid.SPECIFIEKE WAARDEN

Dichtheid bij 20°C0.8981 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 100°C9.8 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 40°C78.8 cSt
Viscositeitindex103
Vlampunt120 °C

Leverbaar in

E802320 - 250ML
Artikelnummer
E802320 - 250ML
E802320 - 250ML
{r.title}